Tiến sĩ Quản lý các chuyên ngànhĐại học Quốc gia Tây Nam Liên Bang Nga

Tiến sĩ Quản lý (Doctor of Management) là chương trình đào tạo cấp độ cao nhất (Level 8) về quản trị và quản lý hệ chuyên gia (Professional Studies).

Chương trình Tiến sĩ Quản lý các chuyên ngành của Đại học Quốc gia Tây Nam Liên Bang Nga là chương trình hiếm hoi tại Liên Bang Nga được đào tạo bằng tiếng Anh, cấp bằng bằng tiếng Anh theo tiêu chuẩn Châu Âu.

Chuyên ngành Tiến sĩ được xác định thông qua lĩnh vực nghiên cứu của Luận Án Tiến sĩ.

Chính phủ Việt Nam và chính phủ Liên Bang Nga đã ký kết Hiệp định về công nhận và về sự tương đương các văn bằng về giáo dục.

Khác biệt

 • Đại học Công lập sử dụng ngân sách liên Bang từ 1964, Xếp hạng 201,250 EECA QS International Ranking (Bảng xếp hạng uy tín nhất thế giới).
 • Đại học có chỉ số uy tín về nghiên cứu khoa học cao nhất Liên Bang Nga.
 • Tiến sĩ Quản lý chuyên ngành với chuyên ngành căn cứ vào Luận án Tiến sĩ
 • Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh với bằng cấp theo tiêu chuẩn Bolognia và Lisbon, công nhận toàn Châu Âu
 • Hệ thống hỗ trợ nghiên cứu với 4 cấp độ: Giảng viên trên lớp, Giảng viên hướng dẫn nghiên cứu, Các workshop chuyên đề bổ sung nhằm từng bước phát triển nghiên cứu, Trợ lý nghiên cứu và tiếng Anh đồng hành (phát triển nghiên cứu, định dạng nghiên cứu, hướng dẫn xử lý dữ liệu, hướng dẫn và hỗ trợ tiếng Anh trong suốt thời gian nghiên cứu)
 • Tiếp cận nghiên cứu ngay từ đầu mà không học lại các môn ở cấp độ Thạc sĩ.
 • Chính phủ Việt Nam và chính phủ Liên Bang Nga đã ký kết Hiệp định về công nhận và về sự tương đương các văn bằng về giáo dục.

Chuyên ngành

Chuyên ngành tốt nghiệp sẽ phụ thuộc vào lĩnh vực nghiên cứu. Nghiên cứu sinh có thể chọn một trong các chuyên ngành sau:

 • Quản lý Hành chính Công (Public Administration Management)
 • Quản lý Nhà nước (Government Management)
 • Quản lý Bệnh Viện (Healthcare Management)
 • Quản lý Hàng Không (Aviation Management)
 • Quản lý giáo dục (Education Management)
 • Quản lý kỹ thuật (Engineering Management)
 • Quản lý đổi mới và sáng tạo (Innovation Management)
 • Quản lý khởi nghiệp (Start-up Management)
 • Quản trị Marketing (Marketing Management)
 • Quản trị tài chính (Financial Management)
 • Quản trị Chiến lược (Strategic Management)
 • Quản trị Khách sạn Nhà hàng (Hospitality Management)
 • Quản trị hoạt động du lịch (Tourism Management)
 • Quản trị Logistics (Logistics Management)
 • Quản lý xây dựng (Construction Management)
 • Quản lý dự án (Project Management)
 • Quản trị Nhân sự (HR Management)
 • Quản trị thương mại điện tử (eCom management)
 • Quản trị hệ thống thông tin quản lý (Information System Management)
 • Quản trị Thiết kế (Design Management)
 • Quản trị tổ chức phi lợi nhuận (Các tổ chức phi lợi nhuận quốc tế, trường học, quản lý các tổ chức tôn giáo…)

Những lĩnh vực khác phụ thuộc vào lĩnh vực nghiên cứu trong luận án Tiến sĩ.

Học phí

Học phí trọn khóa cho chương trình Tiến sĩ quản lý là 18,700 USD, chi phí hỗ trợ tiếng Anh là 1000 USD (tùy chọn) và trợ lý nghiên cứu là 2000 USD (tùy chọn), thanh toán làm 3 đợt với chi tiết:

 • Nộp hồ sơ và phí xét duyệt hồ sơ: 200 USD.
 • Học phí đợt 1: Ngay khi hồ sơ được xét duyệt và trước 30 ngày kể từ ngày tổ chức lớp: 8,700 USD.
 • Học phí đợt 2: Sau 6 tháng kể từ đợt thanh toán lần 1: 7,000 USD học phí + phí hỗ trợ tiếng Anh: 500 USD + phí hỗ trợ nghiên cứu 1,000 USD.  Nếu Nghiên cứu sinh không sử dụng hệ thống hỗ trợ tiếng Anhvà hỗ trợ nghiên cứu không phải đóng phí này.
 • Học phí đợt 3: Sau 6 tháng kể từ ngày thanh toán học phí đợt 2 và trước thời điểm đăng ký để thành lập hội đồng bảo vệ luận án: 4,000 USD + phí hỗ trợ tiếng Anh 500 USD + phí hỗ trợ nghiên cứu 1,000 USD. Nếu không sử dụng hệ thống hỗ trợ tiếng Anh và trợ lý hỗ trợ nghiên cứu không phải đóng phí này.

Học phí đã bao gồm:

 • Học phí chương trình Tiến sĩ.
 • Tài liệu học tập
 • Chi phí thành lập hội đồng bảo vệ
 • Chi phí giảng viên hướng dẫn.

Chi phí tùy chọn:

 • Workshop hỗ trợ bổ sung giúp phát triển từng bước nghiên cứu
 • Trợ lý hỗ trợ nghiên cứu
 • Hỗ trợ tiếng Anh

Tiêu chuẩn đầu vào

 • Tốt nghiệp Thạc sĩ các ngành liên quan đến quản trị và quản lý.
 • Các chuyên ngành khác cần có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò quản lý hoặc điều hành.
 • Tiếng Anh đạt yêu cầu TOEFL 500, IELTS 5.5… Nếu không có bằng tiếng Anh đạt yêu cầu xét duyệt hồ sơ của SWSU Liên Bang Nga
 • Miễn tiếng Anh nếu bằng Thạc sĩ hoặc Cử nhân học từ chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh.

Các môn học:

Học viên được tiếp cận các môn nghiên cứu khoa học ngay từ đầu với các môn học được tính điểm:

 • Research Methodology 1: Giúp học viên hoàn thành đề xuất nghiên cứu (Proposal)
 • Porfolio Work 1 (Dự án nghiên cứu 1): Hoàn tất chương 1 của Luận án Tiến sĩ
 • Research Methodology 2: Giúp học viên phát triển nghiên cứu
 • Portfolio Work 2 (Dự án nghiên cứu 2): Hoàn tất chương 2 của Luận án Tiến sĩ
 • Portfolio Work 3 (Dự án nghiên cứu 3): Hoàn tất chương 3 của Luận án Tiến sĩ
 • Portfolio Work 4 (Dự án nghiên cứu 4): Hoàn tất chương 4 của Luận án Tiến sĩ
 • Portfolio Work 5 (Dự án nghiên cứu 5): Hoàn tất chương 5 của Luận án Tiến sĩ
 • Bảo vệ luận án tiến sĩ: Giúp học viên đánh giá lại luận án nghiên cứu và tiếp nhận các góp ý của Hội đồng khoa học của SWSU
 • Nộp luận án Tiến sĩ Hoàn chỉnh. Lĩnh vực nghiên cứu sẽ xác định chuyên ngành.

Địa điểm học tập và tốt nghiệp:

 • Học tại Đại học Quốc gia Tây Nam Liên Bang Nga (dạy bằng tiếng Nga)
 • Học tại đại học Quốc gia Malaysia (University Malaya) (Dạy bằng tiếng Anh), đại học số 1 Malaysia và hạng 87 thế giới
 • Bảo vệ luận án tại Đại học Quốc gia Malaysia (tiếng Anh) /Đại học Quốc gia Tây Nam Liên Bang Nga (tiếng Nga)
 • Nhận bằng Tiến sĩ Quản lý hệ chính quy với chuyên ngành tại Đại học Quốc Gia Tây Nam Liên Bang Nga.
khi không được chính quốc gia cấp bằng công nhận

bạn sẽ không được công nhận tại bất kỳ quốc gia nào khác, không được tham gia vào hoạt động chuyên môn, giảng dạy và làm việc tương ứng với bằng cấp đó (ENIC-NARIC, 2017)

Tìm hiểu về đại học Quốc gia Tây Nam Liên Bang Nga (SWSU)